Behandlingen foregår over 2 på hinanden følgende dage og  varer ca 60 minutter pr gang
Normalpris  for begge dage                              2000,-
Rabatpris resten af indeværende år               1500,- 
Det er altså mindre end en god måneds cigaretforbrug med 20 stk om dagen

Evt opfølgende behandling        800,-


OBS OBS OBS Gravide og personer med pacemaker må ikke modtage behandling